เพิ่งเริ่มเล่นเกม

เพิ่งเริ่มเล่นเกม

กลับไป

สิ่งปลูกสร้างแต่ละแบบมีหน้าที่อะไร?

Main1.png ที่ทำการหมู่บ้านในที่ทำการหมู่บ้าน คุณสามารถสั่งสร้างสิ่งก่อสร้างแห่งใหม่ หรืออัปเกรดสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วได้ ยิ่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งก่อสร้างได้เร็วขึ้นเท่านั้น เมื่อที่ทำการหมู่บ้านของคุณได้รับการอัปเกรดไปจนถึงระดับ 15 แล้ว คุณจะสามารถสั่งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้านได้
Barracks1.png ค่ายทหารคุณสามารถเกณฑ์ทหารราบได้ที่ค่ายทหาร ยิ่งระดับของค่ายทหารสูงขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งฝึกกองกำลังได้เร็วขึ้นเท่านั้น
Stable1.png โรงม้าคุณสามารถเกณฑ์ทหารม้าได้ที่โรงม้า ยิ่งระดับของโรงม้าสูงขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งฝึกกองกำลังได้เร็วขึ้นเท่านั้น
Garage1.png โรงงานโรงงานเป็นสถานที่ผลิตเครื่องกระทุ้งและเครื่องยิงหิน ยิ่งระดับของ[[โรงงานสูงขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งฝึกกองกำลังได้เร็วขึ้นเท่านั้น
Church1.png โบสถ์โบสถ์จะช่วยให้หมู่บ้านทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณโดยรอบได้รับศาสนา เมื่อหมู่บ้านมีศาสนา, กองทัพจะต่อสู้ที่ 100% แทนที่จะเป็น 50% โบสถ์จะเปิดใช้งานในบางเวิลด์เท่านั้น
Church f1.png โบสถ์เอกโบสถ์เอกจะช่วยให้หมู่บ้านทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณโดยรอบได้รับศาสนา เมื่อหมู่บ้านมีศาสนา, กองทัพจะต่อสู้ที่ 100% แทนที่จะเป็น 50% โบสถ์เอกนั้นจะถูกสร้างขึ้นในหมู่บ้านแห่งแรกของคุณ และจะสามารถสร้างได้แค่ครั้งเดียว โบสถ์ต่างๆจะเปิดใช้งานในบางเวิลด์เท่านั้น
Snob1.png สถานศึกษาคุณสามารถผลิตขุนนางได้ที่สถานศึกษา พวกเขาจะช่วยให้คุณเข้ายึดครองหมู่บ้านอื่นมาเป็นของคุณได้
Smith1.png โรงตีเหล็กโรงตีเหล็กใช้ในการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของอาวุธ การอัปเกรดโรงตีเหล็กจะทำให้สามารถวิจัยอาวุธระดับสูงขึ้นได้ และลดเวลาที่ใช้ในการวิจัยลง
Place1.png จุดรวมพลจุดรวมพลเป็นศูนย์รวมของเหล่ากำลังพล คุณสามารถสั่งการกองกำลังของคุณได้จากที่นี่
Statue1.png อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านใช้แสดงความเคารพแก่ขุนพลของคุณ หากขุนพลของคุณเสียชีวิตลง คุณสามารถแต่งตั้งขุนพลใหม่ได้ที่นี่
Market1.png ตลาดตลาดเป็นสถานที่ที่คุณใช้ติดต่อค้าขายกับผู้เล่นอื่นได้
Wood1.png ค่ายพักคนตัดไม้ในป่าทึบนอกหมู่บ้านของคุณ เป็นที่ตั้งของค่ายพักคนตัดไม้ ซึ่งมีคนตัดไม้กำลังโค่นต้นไม้จำนวนมาก เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างและอาวุธต่างๆ ยิ่งระดับค่ายพักคนตัดไม้สูงขึ้นเท่าไร การผลิตไม้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
Stone1.png บ่อดินเหนียวคนงานในบ่อดินเหนียวจะขุดดินเหนียวขึ้นมาสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ยิ่งระดับบ่อดินเหนียวสูงขึ้นเท่าไร การผลิตดินเหนียวก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
Iron1.png เหมืองเหล็กคนงานในเหมืองจะขุดเจาะแร่เหล็กอันมีค่าสำหรับการสงครามขึ้นมา ยิ่งระดับเหมืองเหล็กสูงขึ้นท่าไร การผลิตเหล็กก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
Farm1.png ฟาร์มฟาร์มผลิตอาหารให้กับประชากรและกองกำลังของคุณ ถ้าไม่มีการขยายฟาร์ม หมู่บ้านของคุณก็ไม่สามารถเติบโตขึ้นได้ ยิ่งระดับฟาร์มสูงขึ้นเท่าไร การรองรับประชากรก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
Storage1.png โกดังโกดังใช้จัดเก็บทรัพยากรของคุณ ยิ่งระดับโกดังสูงขึ้นเท่าไร ก็จะสามารถจัดเก็บทรัพยากรได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น
Hide1.png ที่ซ่อนลับทรัพยากรที่เก็บรักษาไว้ในที่ซ่อนลับจะไม่สามารถถูกปล้นได้ ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเก็บรักษาได้มากเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้ซ่อนกองกำลังของคุณได้ แม้แต่พลสอดแนมของศัตรูก็ไม่สามารถหาทรัพยากรในที่ซ่อนลับได้
Wall1.png กำแพงกำแพงช่วยปกป้องหมู่บ้านของคุณจากกองกำลังของศัตรู ระดับที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มคะแนนป้องกันพื้นฐานของหมู่บ้านให้มากขึ้น รวมถึงพลังป้องกันของกองกำลังของคุณด้วย
Smalltower2.png หอตรวจการ

หอตรวจการจะคอยตรวจตาหมู่บ้านต่างๆในระยะ และจะเห็นการโจมตี

เลือกภาษา