เพิ่งเริ่มเล่นเกม

เพิ่งเริ่มเล่นเกม

กลับไป

ภาพรวมหมู่บ้านคืออะไร?

ภาพรวมหมู่บ้านจะรวมข้อมูลสำคัญจำนวนมากเกี่ยวกับหมู่บ้านของคุณไว้ในหน้าเดียว คุณสามารถดูระดับของสิ่งก่อสร้าง อัตราการผลิตทรัพยากร หน่วยกองกำลังประจำการ และการเคลื่อนพลของกองกำลัง

คุณสามารถสลับมุมมองภาพรวมหมู่บ้านระหว่างแบบคลาสสิกกับแบบรูปภาพกราฟฟิกส์ได้ มุมมองแบบคลาสสิกจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่เร็วนัก หากคุณใช้บัญชีพรีเมียมคุณยังจะสามารถดูข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม อย่างเช่น การผลิตในสิ่งก่อสร้างแต่ละหลัง, จำนวนพ่อค้า และเวลาที่บอกว่าโกดังของคุณจะเต็มเมื่อใดได้ด้วย


เลือกภาษา