ตำราพิชัยสงคราม

ตำราพิชัยสงคราม

กลับไป

ขุนพลคืออะไร?

หากมีการเปิดใช้งานขุนพลในเวิลด์ของคุณ, คุณสามารถเกณฑ์ขุนพลได้ 1 คน ในอนุสาวรีย์ของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อของขุนพลได้ตามต้องการ แต่เราจะเรียกแทนเขาว่า Paul ก่อนในตอนนี้ หากขุนพลเสียชีวิตลง คุณสามารถเกณฑ์ขุนพลใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ ขุนพลเป็นกำลังเสริมที่ดีในการปล้นสะดมในช่วงต้นของเกม นอกจากจะช่วยลดความสูญเสียแล้ว ยังช่วยลำเลียงทรัพยากรได้ส่วนหนึ่งด้วย

ขุนพลเป็นกำลังเสริมที่ดีในการป้องกันหมู่บ้านเช่นกัน ขุนพลจะแสดงประสิทธิภาพได้อย่างมากในยามที่เพื่อนหรือสมาชิกร่วมเผ่าร่วมส่งกองกำลังสนับสนุนพร้อมด้วยขุนพลของพวกเขาไปยังผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง แม้แต่กองกำลังขนาดใหญ่ก็อาจพ่ายแพ้ได้

บทบาทของขุนพลยังคงมีความสำคัญในช่วงท้ายเกม, เพราะขุนพลจะช่วยเร่งความเร็วให้แก่กองทัพป้องกันของคุณ ทุกกองกำลังสนับสนุนที่มีขุนพลร่วมทัพด้วยจะทำให้กองกำลังสนับสนุนนั้น เดินทางได้เท่ากับความเร็วของขุนพล ตัวอย่างเช่น พลดาบสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วเป็นสองเท่าของปกติเลยทีเดียว และเมื่อคุณสร้างอนุสาวรีย์เพิ่มในหมู่บ้านอื่นแล้ว คุณจะสามารถโยกย้ายขุนพลไปประจำการในหมู่บ้านนั้นได้ด้วย

เลือกภาษา