ตำราพิชัยสงคราม

ตำราพิชัยสงคราม

กลับไป

อะไรคือ โชค และมีผลอย่างไร?

โชคเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการต่อสู้และเกิดจากการสุ่มล้วนๆ โชคของคุณจะมีค่าอยู่ระหว่าง -25% ถึง +25% และจะนำไปใช้คำนวณในฝั่งของฝ่ายโจมตีเสมอ เช่น ถ้าคุณเข้าโจมตีด้วยโชค +25% หมายความว่า กองกำลังของคุณจะมีพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นอีก 25%

และยังจะมีธงสำหรับโชคอีกด้วย ธงโชคจะทำให้เจ้าของธงสามารถคาดเดาผลการโจมตีของพวกเขาได้โดยการทำให้ "โชค" มีผลในการต่อสู้ ธงลึกลับเหล่านี้จะทำให้โชคของคุณมีค่าใกล้กับ 0 มากที่สุดตามความแข็งแกร่งของธง ถ้าการต่อสู้นั้นมีโชค -20% หรือ +20% ธง 6% จะทำให้โชคเป็น -14% และ 14% ตามลำดับ


เลือกภาษา