ตำราพิชัยสงคราม

ตำราพิชัยสงคราม

กลับไป

อะไรคือยูนิตเครื่องยิงหิน?

เครื่องยิงหินสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างของศัตรูได้ เมื่อคุณส่งเครื่องยิงหินร่วมในการโจมตีหมู่บ้าน คุณจะสามารถเลือกสิ่งก่อสร้างเป้าหมายได้ในหน้าต่างเมื่อคุณส่งการโจมตี การใช้ "ระดับสิ่งก่อสร้างของเป้าหมายของเครื่องยิงหิน" ในโปรแกรมจำลอง, คุณจะสามารถจำลองว่าต้องใช้เครื่องยิงหินจำนวนเท่าไหร่เพื่อทำความเสียหายบางส่วน หรือ ทำลายสิ่งก่อสร้างที่มีระดับ X อย่างสมบูรณ์ โดยไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างชนิดใด; เพียงแค่ระดับของสิ่งปลูกสร้างมีความแม่นยำก็พอ, ยกเว้นโบสถ์ ซึ่งหมายความว่า ในการที่จะทำลายสถานศึกษา ระดับ 1 ได้, คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องยิงหินมากเท่ากับการทำลายโรงตีเหล็ก ระดับ 1

สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไม่สามารถทำลายให้มีระดับต่ำกว่า 1 ได้: ที่ทำการหมู่บ้าน, ฟาร์ม, โกดัง
เครื่องยิงหินไม่สามารถทำลายที่ซ่อนลับได้


เลือกภาษา