เกมส์

เกมส์

เกมส์

การสนทนาของฉันถูกปิด ฉันจะเปิดมันใหม่ได้อย่างไร?

ไปที่เมนูตั้งค่า → ตัวเลือกเกมส์ และเลือก "เปิดแชท" ในการเปิดหรือปิดมัน