เกมส์

เกมส์

เกมส์

โบนัสเวลากลางคืนมีผลกับหมู่บ้านคนเถื่อนหรือไม่?

ไม่มีผล หมู่บ้านคนเถื่อนจะไม่ได้รับผลจากโบนัสเวลากลางคืน