เกมส์

เกมส์

กลับไป

การลงทะเบียนล่วงหน้า คืออะไร?

การลงทะเบียนล่วงหน้าจะเริ่มขึ้นเป็นระยะเวลาหลายวันก่อนที่เวิลด์จะเปิด มันจะช่วยให้ผู้เล่นได้ลงทะเบียนบนเวิลด์และเริ่มเล่นเมื่อเวิลด์เปิด

เลือกภาษา