Πόλη

Πόλη

Πίσω

Μπορώ να αποθηκεύσω κτίρια στο Απόθεμά μου;

Προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε ένα οποιοδήποτε κτίριο στο Απόθεμά σας, θα πρέπει να έχετε αποκτήσει ένα ειδικό Ξόρκι το οποίο σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Χωρίς αυτό το αντικείμενο, μόνο τα κτίρια που αποκτάτε στη διάρκεια events μπορούν να τοποθετηθούν στο Απόθεμά σας.

Τηλεμεταφορά Κτιρίου

Αυτό το Ξόρκι σας επιτρέπει να μετακινήσετε (τηλεμεταφέρετε) κτίρια από την Πόλη σας, στην καρτέλα "Συλλεχθέντα Κτίρια" στο Απόθεμά σας. Κάθε κτίριο που τηλεμεταφέρεται απαιτεί ένα Ξόρκι.
Το Ξόρκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους τύπους κτιρίων, εκτός από κτίρια που βρίσκονται σε φάση κατασκευής/αναβάθμισης ή κτίρια που δεν μπορούν να πωληθούν (πχ Κεντρικό Κτίριο / Αγορά κλπ), κτίρια που έχουν όριο στο πλήθος που μπορείτε να έχετε στην πόλη σας (πχ κάποια κτίρια της Φιλοξενούμενης Φυλής των Amuni) καθώς και Εξελισσόμενα Κτίρια.

Τα Κτίρια που έχετε μεταφέρει με τη χρήση του Ξορκιού στο Απόθεμά σας, μπορούν να τοποθετηθούν πίσω στην πόλη σας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ή να τα ξεμαγέψετε για τις Κατασκευές στην Ακαδημία Μαγείας.