Πόλη

Πόλη

Πίσω

Επεκτάσεις Πόλης: Μπορώ να μετακινήσω ή να αφαιρέσω μια Επέκταση;

Η μετακίνηση και η αφαίρεση Επεκτάσεων Πόλης δεν είναι εφικτή. Άπαξ και τοποθετηθεί μια Επέκταση στην πόλη σας, παραμένει εκεί μόνιμα.