Πόλη

Πόλη

Πίσω

Επεκτάσεις Πόλης: Γιατί δεν μπορώ να τοποθετήσω την Επέκτασή μου;

Η πιο συχνή αιτία αδυναμίας τοποθέτησης μιας Επέκτασης είναι η έλλειψη Νομισμάτων ώστε να τοποθετηθεί μια Επέκταση που έχει γίνει διαθέσιμη από το μενού Έρευνας. Το μόνο που χρειάζεται να αποκτήσετε για να μπορέσετε να την τοποθετήσετε, είναι Νομίσματα. Εφόσον συμπληρώσετε το απαιτούμενο ποσό, θα μπορείτε να την τοποθετήσετε κανονικά!