Πόλη

Πόλη

Πίσω

Πώς μπορώ να αυξήσω το Bonus Πολιτισμού που έχει η Πόλη μου;

Προκειμένου να αυξηθεί το Bonus Πολιτισμού μιας πόλης, θα πρέπει να αυξηθεί ο διαθέσιμος πολιτισμός μιας πόλης. Αυτό μπορείτε να το πετύχετε για παράδειγμα με:


  • Κατασκευή Κτιρίων Πολιτισμού
  • Ανανέωση των υπαρχόντων Κτιρίων Πολιτισμού, με νεότερα που έχετε ξεκλειδώσει στο Δένδρο Έρευνας.
  • Κατασκευή Αρχαίων Θαυμάτων που παρέχουν επιπλέον Πολιτισμό. Τέτοια Αρχαία Θαύματα είναι για παράδειγμα το "Πολεμικό Μοναστήρι/Άδυτο" και τα "Ερείπια του Παρατηρητηρίου".
  • Λήψη βοήθειας γειτόνων στα Πολιτιστικά Κτίρια που ήδη διαθέτετε, ώστε να αποκτήσετε για κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα το διπλάσιο πολιτισμό από αυτά τα κτίρια.