Πόλη

Πόλη

Πίσω

Πώς καθορίζονται τα Αγαθά στα οποία έχω Ενίσχυση;

Κάθε παίκτης ξεκινάει το παιχνίδι με τρία (3) προκαθορισμένα Αγαθά στα οποία έχει ενισχυμένη Παραγωγή. Υπάρχουν τρεις (3) τύπου Αγαθών στο παιχνίδι και θα λάβετε ενίσχυση σε ένα (1) αγαθό από κάθε τύπο Αγαθών. Οι τύποι (κλάσεις) των Αγαθών, είναι:

  1. Βασικά Αγαθά: Μάρμαρο, Ατσάλι, Ξυλεία
  2. Επεξεργασμένα Αγαθά: Κρύσταλλο, Πάπυρος, Μετάξι
  3. Μαγικά Αγαθά: Ελιξίριο, Μαγική Σκόνη, Πολύτιμοι Λίθοι
  • Για να μάθει κανείς τα Αγαθά στα οποία έχει ενίσχυση, πρέπει να μπει στο Κεντρικό Κτίριο, στην καρτέλα Τεχνουργήματα και να δει σε ποια Αγαθά έχει ενίσχυση.
  • Μπορείτε να μάθετε τα Αγαθά στα οποία έχετε ενίσχυση ανοίγοντας το Χάρτη Κόσμου. Οι Επαρχίες που βρίσκονται Βόρεια, Νοτιοανατολικά και Νοτιοδυτικά είναι που καθορίζουν τα ενισχυμένα σας Αγαθά.

  • Επίσης από το Χάρτη Κόσμου, μπορείτε να δείτε τα Αγαθά στα οποία έχετε ενίσχυση, περνώντας το ποντίκι σας ατο Θαυμαστικό που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας στο Χάρτη Κόσμου.


Προσοχή: Η ενίσχυση παραγωγής των τριών ενισχυμένων Αγαθών, γίνεται διαθέσιμη μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων ερευνών στο Δένδρο Έρευνας.