นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

กลับไป

จักรวรรดิโมกุล: จะปลดล็อคนิคมได้อย่างไร?

ในการปลดล็อคนิคมจักรวรรดิโมกุลนั้น, คุณจำเป็นจะต้องวิจัยเทคโนโลยี การศึกษาขั้นสูง ที่อยู่ในยุคกลางตอนปลาย เพื่อปลดล็อค
 
โปรดจำไว้ว่า, เหมือนทุกครั้ง คุณจะสามารถเริ่มเล่นนิคมแห่งใหม่ได้ หากคุณไม่ได้กำลังเล่นนิคมอื่นอยู่
เลือกภาษา