นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

ทำไมถึงไม่สามารถเริ่มการตั้งนิคมใหม่ได้?

หลังจากการละทิ้งนิคม คุณจะต้องรอ 24 ชั่วโมงก่อนที่จะสามารถเริ่มต้นนิคมใหม่ได้