นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

กลับไป

จะปลดล็อคนิคมทางวัฒนธรรมได้อย่างไร?

ในการปลดล็อคนิคมทางวัฒนธรรม คุณจะต้องวิจัย "การไถพรวน" ในยุคเหล็กให้เสร็จ
โปรดทราบว่าในบางนิคม (เช่น นิคมอินเดียแดง และจักรวรรดิโมกุล และพอลินีเซีย) จะมีเงื่อนไขที่มากขึ้น!
เลือกภาษา