สิ่งปลูกสร้างอันยิ่งใหญ่

สิ่งปลูกสร้างอันยิ่งใหญ่

กลับไป

บู้สต์จากสิ่งปลูกสร้างอันยิ่งใหญ่ของฉันหายไป!

โดยมากบู้สต์สิ่งปลูกสร้างอันยิ่งใหญ่จะมีจำนวน "ครั้ง" โดยจะรีเฟรชใหม่ทุกครั้งเมื่อคุณเก็บของที่ผลิตได้จากสิ่งปลูกสร้างอันยิ่งใหญ่

ดังนั้น หากคุณใช้หมดแล้ว บู้สต์จะไม่ถูกนำไปใช้ในเมืองของคุณในวันนั้น

ในการดูจำนวนครั้งที่เหลือ ง่ายๆโดยการดูที่แถบบู้สต์ทางด้านขวามือของเกมส์ หรือนำเม้าส์ไปชี้ที่บู้สต์ เมื่อบู้สต์ถูกใช้หมดแล้ว จะไม่แสดงในแถบบู้สต์