สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

กลับไป

ฉันจะได้แม่แบบจากไหน?

คุณสามารถรับมันได้จากการทำเควสให้เสร็จ ช่วยเหลือผู้เล่นอื่น หรือช่วยก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ของผู้เล่นอื่น หรือซื้อมันได้ด้วยเพชร