สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

กลับไป

อะไรคือสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่

สิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างพิเศษซึ่งจะให้ประโยชน์ที่แตกต่างกับคุณ พวกมันจะมีค่าใช้จ่ายแพงกว่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในเกมส์และสามารถเพิ่มระดับได้โดยใช้คะแนน Forge เพื่อรับประโยชน์เพิ่มเติม

โปรดระวังคุณสามารถลบสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในเมืองของคุณ  หากคุณต้องการสร้างใหม่คุณต้องรวบรวมแม่แบบใหม่ให้ครบก่อนจะทำลายสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่