นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

อะไรคือหินพวกนั้นในนิคม?

หินในนิคมนั้นเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายและลบออกจากนิคมได้ คุณจะต้องวางแผนในการสร้างโดยสิ่งกีดขวางเหล่านี้จะถือเป็นการท้าทายอย่างนึงในเกมส์!


 1x1 1x2 2x1
สิ่งกีดขวางในนิคมไวกิ้ง

สิ่งกีดขวางในนิคมญี่ปุ่นยุคศักดินา