นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

กลับไป

ทูตคือใครและมีไว้เพื่ออะไร?

ทูตคือบุคคลที่มีเกียรติซึ่งจะมายังเมืองหลักของคุณและสามารถนั่งประจำการในที่ทำการเมืองของคุณเพื่อมอบโบนัสพิเศษได้ ทูตสามารถได้รับจากการจัดตั้งนิคมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยจะมีทูตรวมทั้งหมด 14 คนในนิคมที่เปิดให้เล่นอยู่ (6 ไวกิ้ง / 4 ญี่ปุ่นยุคศักดินา / 4 อียิปต์โบราณ /
4 อินเดียแดง)

ทูตชาวไวกิ้ง ทูตชาวญี่ปุ่นยุคศักดินา
ทูตชาวอียิปต์โบราณ
ทูตชาวอินเดียแดง
ทูตชาวโมกุล

เลือกภาษา