นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

กลับไป

อียิปต์โบราณ: ทำไมยยูนิตในนิคมไม่ได้รับบู้สต์ของเมืองหลัก?

บู้สต์ต่างๆที่ได้จากสิ่งปลูกสร้างต่างๆในเมืองหลักของคุณจะไม่ส่งผลกับกองทัพในนิคมอียิปต์โบราณของคุณ เพื่อให้การต่อสู้ในนิคมของคุณยังคงความท้าทายไว้ เนื่องจากบู้สต์ต่างๆอาจทำให้การต่อสู้ง่ายเกินไป นิคมอียิปต์โบราณนั้นมีจุดมุ่งหมายในเรื่องกลยุทธ์ความท้าทายเมื่อเปรียบเทียบกับนิคมญี่ปุ่นยุคศักดินาและนิคมไวกิ้ง ด้วยเหตุนี้การต่อสู้จึงควรจะยากและต้องใช้กลยุทธ์หลายอย่าง!
เลือกภาษา