Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Ktoré jednotky môžem vytvoriť?

V Divokých kmeňoch sa nachádza 13 jednotiek. Vojenské jednotky vám umožňujú útočiť, brániť sa i dobýjať vzdialené kraje! V každom svete nájdete rovnaké požiadavky pre vytvorenie jednotiek a v nasledujúcom zozname môžete nájsť všetky potrebné informácie o nich.

Jednotka Drevo Hlina Železo Obyv. Útok Obrana Obrana (jazda) Obrana (luky) Rýchlosť Nosnosť

Wood Clay Iron Population Offensive strength General defense Cavalry defense Archer defense Speed Booty
Kopijník 50 30 10 1 10 15 45 20 18 25
Šermiar 30 30 70 1 25 50 15 40 22 15
Sekerník 60 30 40 1 40 10 5 10 18 10
Lukostrelec 100 30 60 1 15 50 40 5 18 10
Špeh 50 50 20 2 0 2 1 2 9 0
Ľahká jazda 125 100 250 4 130 30 40 30 10 80
Lukostrelec na koni 250 100 150 5 120 40 30 50 10 50
Ťažká jazda 200 150 600 6 150 200 80 180 11 50
Baranidlo 300 200 200 5 2 20 50 20 30 0
Katapult 320 400 100 8 100 100 50 100 30 0
Paladin 20 20 40 10 150 250 400 150 10 100
Šľachtic 40000 50000 50000 100 30 100 50 100 35 0
Domobrana 0 0 0 0 5 15 45 25 0.02 0