Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Čo je to základná obrana?

Každá dedina má svoju základnú obranu. To znamená, že každá dedina bráni samu seba aj v prípade, že sa v nej nenachádzajú žiadne jednotky. Preto sa stáva, že malé útoky, pozostávajúce napr. z 1-2 kopijníkov, skončia neúspešne, aj keď sa v brániacej sa dedine nenachádzajú žiadni vojaci. Základná obrana sa dá zvýšiť pomocou opevnenia.