Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Čo je to šťastie a ako funguje?

Šťastie je náhodný faktor ovplyvňujúci každý boj. Hodnota šťastia môže byť v rozmedzí -25% a +25% a vždy je braná z pohľadu útočníka. Ak bojujete s +25% šťastím, znamená to, že vaša útočná sila je zvýšená o 25 %.

Šťastie môžu ovplyvniť vlajky. Vlajka pre šťastie upravuje výsledné šťastie v boji smerom k nule. V praxi to vyzerá napríklad tak, že ak by ste mali mať v boji šťastie -20% alebo +20% a máte aktívnu 6% vlajku, výsledné šťastie v boji bude -14% či +14%. Šťastie nie je možné ovplyvniť žiadnym iným spôsobom.