Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Čo je to simulátor a ako sa používa?

Simulátor vám môže poskytnúť náhľad do výsledkov boja. Otvorte nádvorie vo vašej dedine, vyberte simulátor a upresnite jednotky útočníka a obrancu, stupeň opevnenia, morálku, vlajky, nočný bonus, šťastie či ďalšie útočníkove/obrancove bonusy. V prípade šťastia vám odporúčame zadať hodnotu -25%, teda ten najhorší možný prípad, keďže šťastie sa nastavuje náhodne.

Simulátor príde vhod, keď potrebujete vedieť aspoň približný výsledok boja v rôznych situáciách. Len čo zadáte všetky známe údaje, simulátor vypočíta výsledok takéhoto boja.