Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Čo je to katedrála a čo kostol?

Poznámka: Kostoly sú aktívne iba v niektorých svetoch.

Katedrála:
Vo vašej prvej dedin sa objaví katedrála. Je to špeciálny typ kostola, ktorý ovplyvňuje väčšiu oblasť na mape, ale nedá sa ďalšej vylepšovať.
Ak prídete o dedinu s katedrálou, môžete ju postaviť v akejkoľvek inej dedine. Výstavba katedrály je omnoho lacnejšia, než výstavba bežného kostola, ale postaviť ju môžete len vtedy, keď nemáte v žiadnej dedine postavený kostol.

Katedrála sa nedá zbúrať pomocou katapultov a zmizne po dobytí dediny.

Kostol:
Kostol je náboženské stredisko, ktoré má určité pole pôsobnosti na mape. Bez kostola bojujú vojaci z danej dediny a jej okolia iba s polovičnou silou, takže musíte dbať na to, aby boli pod vplyvom kostolov podľa možnosti všetky vaše dediny. V každej dedine môžete postaviť iba jeden kostol. Ak sú kostoly vo svete aktívne, v prvej dedine sa vám zjaví katedrála.
Na rozdiel od katedrály sa bežné kostoly dajú zbúrať pomocou katapultov. Sú to však odolné budovy a útočník bude potrebovať viac katapultov na ich zbúranie, než v prípade ostatných budov.
Len čo budete ovládať viacero dedín, môžete premýšľať nad výstavbou ďalších kostolov. Ich výstavba je veľmi náročná: potrebujete veľa surovín a tiež veľa voľného miesta v sedliackom dvore. Neodporúčame vám preto stavať kostoly vo všetkých dedinách, ale iba strategicky v niektorých. Kostol môžete vylepšovať, čím zvýšite pole jeho pôsobnosti na mape.


Church yellow.png Your villageChurch green.png Villages within 4 fieldsChurch red.png Villages within 6 fieldsChurch blue.png Villages within 8 fields

Pôsobnosť kostola:

  1. Stupeň 1: 4 políčka každým smerom
  2. Stupeň 2: 6 políčok každým smerom
  3. Stupeň 3: 8 políčok každým smerom
V náhľade dediny môžete skontrolovať, či leží v poli pôsobnosti jedného či viacerých vašich kostolov. Dosah viery môžete skontrolovať aj na mape. Zobrazuje sa v podobe modrého kruhu, keď si túto možnosť aktivujete.

  1. Keď je dedina obsadená, kostol sa automaticky zbúra.
  2. Každej dedine stačí jeden kostol, aby vojaci bojovali plnou silou. Viacero kostolov nijako nezvyšuje silu bojovníkov.
  3. Vojakov ovplyvňuje iba viera z vlastných kostolov. Kostoly spojencov či spoluhráčov vašim jednotkám nepomáhajú.
  4. Ak podporujete iného hráča, vaše jednotky sú ovplyvnené vierou v cieľovej dedine, teda kostolmi hráča, ktorému dedina patrí.
  5. Počas útočenia sa kontroluje, či je pod vierou dedina, z ktorej vojsko posielate. Ak v čase dopadu útoku je pod vplyvom kostola, vojaci bojujú plnou silou aj vtedy, keď útočíte na dedinu, ktorá nespadá do dosahu žiadneho vášho kostola.