Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Ako získam ďalšiu dedinu?

Novú dedinu obsadíte pomocou šľachtica. Je to jediný spôsob, ako získať ďalšiu dedinu. Obsadíte ju tak, že vytvoríte šľachtica a pošlete ho do útoku s ostanými jednotkami. Keď útok dopadne úspešne, váš šľachtic zníži v cieľovej dedine oddanosť. Maximálna oddanosť v dedine je 100, pričom útoky so šľachticom ju obvykle znižujú o 20-35 (a to aj v prípade, že sa v útoku nachádza viacero šľachticov). Dedinu získate vtedy, keď jej oddanosť klesne na 0 či nižšie. To znamená zhruba 4 až 5 útokov, ale v niektorých vzácnych prípadoch vám postačia len 3.

Ak pošlete do útoku samotného šľachtica, zvyčajne padne kvôli základnej obrane dediny. Aj preto by ste ho mali posielať s ostatnými jednotkami.

Len čo znížite oddanosť v dedine na 0 či nižšie, zmicníte sa jej a váš šľachtic sa v nej usadí. To znamená, že oňho prídete a nebudete ho môcť využívať na dobýjanie ďalších dedín.