Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Ako vyskúmam nové jednotky?

V závislosti od nastavenia sveta môžete skúmať či prípadne vylepšovať svoje jednotky v kováčskej dielni.