Bitwa

Bitwa

Wróć

Jak mogę wykorzystać zdolności regimentów?

Każdy regiment posiada dwie specjalne umiejętności: aktywną, dostępną od poziomu 1 gwiazdki oraz pasywną, dostępną od poziomu 2 gwiazdki. 

Kiedy umiejętność zostanie odblokowana, stanie się od razu dostępna w każdej bitwie. Kiedy zaznaczysz jednostkę, zobaczysz znaczek umiejętności pod znaczkiem ataku fizycznego. 

Aktywną umiejętność można wykorzystać tylko raz w czasie trwania bitwy. Umiejętności pasywne działają cały czas.


Umiejętności aktywne zapewniają różnorodność strategii, by panować na polu bitwy. Poniżej kilka przykładów: Przejęcie Pozycji

Użyj, aby zamienić się heksagonami z przeciwnikiem, a następnie zadać 100% obrażeń z nowej pozycji.

  • Stuknij na znaczek umiejętności.
  • Stuknij na heksagon sąsiadujący z jednostką przeciwnika, po czym stuknij na przeciwnika (taka sama procedura jak w ataku fizycznym).


Deszcz Ognia

Użyj, aby podpalić wybrany heksagon i przylegające do niego pola. Regimenty na płonących heksagonach otrzymają 25% podstawowych obrażeń łuczników po rozpoczęciu tury. Regimenty próbujące poruszyć się przez płonące heksagony muszą zakończyć na nich swój ruch.

  • Stuknij na znaczek umiejętności, by sprawdzić gdzie może być użyty (żółte heksagony).
  • Stuknij na żółty heksagon raz, by sprawdzić obszar działania deszczu ognia. 
  • Stuknij raz jeszcze na ten sam heksagon, by użyć umiejętności. 


Nowa Piorunów

Użyj, aby natychmiastowo zadać obrażenia wszystkim przeciwnikom w zasięgu 2 heksagonów. Obrażenia są równe 15% podstawowych obrażeń maga na rundę działania (maksymalnie 90%)

  • Stuknij na znaczek umiejętności, by sprawdzić zasięg nowy piorunów (nakreślony żółtą linią).
  • Stuknij raz na pustym heksagonie, by sprawdzić jak daleko sięgnie nowa piorunów. 
  • Stuknij raz jeszcze na ten sam heksagon, by użyć umiejętności.