Cechové boje

Cechové boje

Naspäť

Čo sú to provinčné budovy a aké výhody prinášajú?

Btn cechové bojiská budovy.png Každá provincia môže mať od 0 do 3 voľných miest, v ktorých sa dajú stavať budovy. Ktokoľvek z cechu môže darovať tovary do cechovej pokladnice, aby pomohol uhradiť náklady na výstavbu, ale iba členovia so špeciálnymi právami ("Bojový dôstojník") môžu tieto budovy stavať v provinciách, ktoré vlastní ich cech. Tieto práva majú automaticky všetci zakladatelia a vodcovia.

Náklady na provinčné budovy sú určené podľa dôb, ktoré sú zastúpené v cechu (tovary v cechovej pokladnici). Budovy majú svoju dobu výstavby a je možné ich výstavbu kedykoľvek zrušiť, alebo odstrániť budovu a uvoľniť tak miesto pre inú. V takom prípade sa ale vynaložené prostriedky nevracajú naspäť do cechovej pokladnice.

Keď je provincia dobytá iným cechom, každá budova (vrátane tých vo výstavbe) má 50% šancu, že bude buď zničená alebo zostane novému vlastníkovi. Celkovo je k dispozícii 9 rôznych strategických budov, takže sa uistite, že si vyberiete múdro.

Návnady, Pasce a Strážna veža
Tri pôvodné budovy v Cechových bojoch. Ak vaši nepriatelia bojujú/vyjednávajú v provincii s pascami alebo návnadami, existuje šanca, že utrpia dvojnásobné sťaženie.


 Budova  Názov  Vlastnosti  Poloha  Náklady  Čas výstavby  Cena okamžitej výstavby 
 Návnady 
 Ak nepriateľ bojuje alebo vyjednáva s vlastníkom tejto provincie, je 15% šanca, že tento nepriateľ utrpí dvojnásobné sťaženie.
 Akékoľvek prázdne miesto, okrem počiatočnej provincie   500icon_great_building_bonus_guild_goods.png  4:00:00   50 diamantov
 Pasce   Ak nepriateľ bojuje alebo vyjednáva s vlastníkom tejto provincie, je 45% šanca, že tento nepriateľ utrpí dvojnásobné sťaženie.  Akékoľvek prázdne miesto, okrem počiatočnej provincie   3000icon_great_building_bonus_guild_goods.png  5:00:00   50 diamantov 
 Strážna veža  Ak členovia cechu, ktorý vlastní túto provinciu, zaútočia na provincie, ktoré susedia s touto provincou, je 8% šanca, že sa nezvýši ich úroveň sťaženia.   Akékoľvek prázdne miesto, okrem počiatočnej provincie
 
 500icon_great_building_bonus_guild_goods.png  1:00:00   50 diamantov

Poľné cechové tábory
Tieto budovy je možné postaviť v počiatočných cechových provinciách. Poskytujú 26-80% zníženie šance na získanie oslabenia (iba priľahlé provincie). Všetky provincie vďaka nim generujú o 25-100% viac Víťazných bodov. Každá počiatočná cechová provincia má jedno stavebné miesto. 

Počiatočné cechové provincie sa nedajú dobyť inými cechmi.

 BudovaNázov Vlastnosti Poloha Náklady Čas výstavby Cena okamžitej výstavby 
 Provizórny poľný tábor cechuAk členovia cechov vlastniacich túto provinciu pokročia do priľahlých provincií, majú 26% šancu na nezvýšenie ich úrovne sťaženia. Váš cech vygeneruje o 25% viac Víťazných bodov.
Počiatočná provincia cechu  25 000icon_great_building_bonus_guild_goods.png 6:00:00  100 diamantov
 Poľný tábor cechu Ak členovia cechov vlastniacich túto provinciu pokročia do priľahlých provincií, majú 52% šancu na nezvýšenie ich úrovne sťaženia. Váš cech vygeneruje o 50% viac Víťazných bodov.
 Počiatočná provincia cechu  40 000icon_great_building_bonus_guild_goods.png 12:00:00  180 diamantov
 Opevnený poľný tábor cechu Ak členovia cechov vlastniacich túto provinciu pokročia do priľahlých provincií, majú 80% šancu na nezvýšenie ich úrovne sťaženia. Váš cech vygeneruje o 100% viac Víťazných bodov.
Počiatočná provincia cechu  75 000icon_great_building_bonus_guild_goods.png 24:00:00  250 diamantov

Kasárne
Tieto budovy je možné postaviť iba na voľnom mieste, okrem počiatočnej cechovej provincie. Poskytujú 20-60% zníženie šance na získanie sťaženia (iba priľahlé provincie). Táto provincia si taktiež vyžaduje o 5-30% viac pokrokov na jej dobytie.


 BudovaNázov Vlastnosti Poloha Náklady Čas výstavby Cena okamžitej výstavby 
   Provizórne kasárne
 
 • 20% šanca nezískať sťaženie (iba priľahlé provincie)
 • Táto provincia si na dobytie vyžaduje o +5% pokrokov 
 Akékoľvek prázdne miesto, okrem počiatočnej provincie   2800 icon_great_building_bonus_guild_goods.png   2:00:00
 
 50 diamantov 
    Kasárne
 
 • 40% šanca nezískať sťaženie (iba priľahlé provincie)
 • Táto provincia si na dobytie vyžaduje o +10% pokrokov
 Akékoľvek prázdne miesto, okrem počiatočnej provincie   5000 icon_great_building_bonus_guild_goods.png   2:30:00   90 diamantov
    Opevnené kasárne
 
 • 60% šanca nezískať sťaženie (iba priľahlé provincie)
 • Táto provincia si na dobytie vyžaduje o +30% pokrokov

 
 Akékoľvek prázdne miesto, okrem počiatočnej provincie   6800 icon_great_building_bonus_guild_goods.png   3:00:00
 
 125 diamantov
 

Veliteľské stanovište cechu
Veliteľské stanovište cechu poskytuje 20-60% zníženie šance na získanie sťaženia (iba priľahlé provincie), navýši potrebné pokroky na dobytie provincie o 5-30% a taktiež vygeneruje každú hodinu o 15-100% viac Víťazných bodov.

 Budova  Názov  Vlastnosti  Poloha  Náklady  Čas výstavby  Cena okamžitej výstavby
 
   Provizórne veliteľské stanovište cechu
 
 
 • 20% šanca nezískať sťaženie (iba priľahlé provincie)
 • Táto provincia si na dobytie vyžaduje o +5% pokrokov
 • Táto provincia generuje o 15% viac Víťazných bodov
 
 Akékoľvek prázdne miesto, okrem počiatočnej provincie   2900 icon_great_building_bonus_guild_goods.png   2:00:00
 
 50 diamantov
    Predsunuté veliteľské stanovište cechu
 
 • 40% šanca nezískať sťaženie (iba priľahlé provincie)
 • Táto provincia si na dobytie vyžaduje o +10% pokrokov
 • Táto provincia generuje o 30% viac Víťazných bodov
 Akékoľvek prázdne miesto, okrem počiatočnej provincie   5200 icon_great_building_bonus_guild_goods.png   2:30:00   90 diamantov
    Opevnené veliteľské stanovište cechu
 
 • 60% šanca nezískať sťaženie (iba priľahlé provincie)
 • Táto provincia si na dobytie vyžaduje o +30% pokrokov
 • Táto provincia generuje o 100% viac Víťazných bodov 
 Akékoľvek prázdne miesto, okrem počiatočnej provincie   7000 icon_great_building_bonus_guild_goods.png   3:00:00
 
 125 diamantov

Výber jazyka