Cechové boje

Cechové boje

Naspäť

Aké tovary z cechovej pokladnice budú potrebné na výstavbu provinčných budov?

Náklady na provinčné budovy sú určené podľa dôb, ktoré sú zastúpené v cechu. Ak má cech dvoch členov, jedného v dobe železnej a druhého v koloniálnom veku, bude vždy vyžadovaný tovar iba z týchto dvoch špecifických dôb. Rozdelenie berie do úvahy aj váhu zastúpených dôb, takže ak sa cech skladá prevažne z členov, ktorí sú vo Vesmírnom veku Mars, znamená to, že tento tovar uvidíte aj častejšie medzi požadovanými nákladmi na výstavbu.
Výber jazyka