Cechové boje

Cechové boje

Naspäť

Čo sú to Cechové boje?Každých 14 dní spolu bojujú cechy o provincie na jednej mape bojiska, ktoré trvá 11 dní. Každá vlastnená provincia poskytne danému cechu každú hodinu určitý počet víťazných bodov. Počet víťazných bodov rozhoduje o konečnom poradí na bojisku a v závislosti od výkonu vášho cechu sa tento môže v ligovom systéme pohybovať smerom nahor alebo nadol. Posun v lige hore bude znamenať náročnejšie cechové boje, keďže váš cech bude pri postupovaní čeliť čoraz viac súťaživým súperom, ale zároveň bude možnosť získať ešte lepšie odmeny pre členov cechu, ako aj pre cech.
Výber jazyka