Cechové boje

Cechové boje

Naspäť

Cechové boje: Aké môžem získať odmeny?

V Cechových bojoch môžete získať okamžité, dočasné a trvalé odmeny. Po každom boji alebo vyjednávaní máte možnosť získať body, vojenské jednotky, mince alebo zásoby, tovar, diamanty, ako aj iné predmety. Veľkosť týchto odmien závisí od vašej ligy! Váš cech získava dočasné body prestíže podľa svojej aktuálnej ligy, ale nezabúdajte, že pri poklese v lige ich môžete aj rovnako stratiť.


Pre vás a váš cech však máme aj trvalé odmeny: Cech môže získať moc cechu podľa svojho umiestnenia v rámci bojiska (množstvo sa tiež škáluje podľa ligy) a zároveň môžete získať úlomky pre Súpravu výberu, ktorú potom môžete umiestniť vo vašom meste.

Špeciálne odmeny Diamantovej ligy

Veža šampiónov

Začnime tým najsilnejším prírastkom - Vežou šampiónov! Táto budova je odmenou za šampionát, ktorá je špecifická pre Diamantovú ligu. A nielen to, nové odmeny boli navrhnuté s ohľadom na rotáciu, takže po každých majstrovstvách sa vám môže objaviť aktualizovaná odmena a šanca získať tú, ktorú ste chceli, môže byť preč!

 Veža šampiónov - úr.1 Veža šampiónov - úr. 2 
 •  12 - 50% útok a obrana pre útočnú a obrannú armádu v Cechových bojoch
 •  36 - 103% útok a obrana pre útočnú a obrannú armádu v Cechových expedíciách
 •  18 bodov výskumu
 •  100 cechových tovarov
 •  Nevyžaduje si pripojenie cestou
 •  23 - 80% útok a obrana pre útočnú a obrannú armádu v Cechových bojoch
 •  55 - 155% útok a obrana pre útočnú a obrannú armádu v Cechových expedíciách
 •  40 bodov výskumu
 •  400 cechových tovarov
 •  Nevyžaduje si pripojenie cestou

Úloha získať Vežu šampiónov skutočne nie je jednoduchá. Vyhrajte na majstrovstvách aspoň 5 bojísk diamantovej ligy, aby ste získali dostatok úlomkov na odomknutie úplne novej Veže šampiónov na úrovni 2! Umiestnite sa na 1., 2. alebo 3. mieste v Diamantovej lige a získajte 3 000, 1 500 alebo 500 úlomkov Súpravy výberu Veže šampiónov (vyžaduje sa 7 500).

Turnajový areál

To však nie je všetko! Za každú bitku alebo vyjednávanie v Diamantovej lige máte šancu získať úlomky novej limitovanej budovy - Turnajového areálu!

 Turnajový areál
 Aktívny: 14 dní
 •  30 - 125% útok a obrana pre útočnú a obrannú armádu v Cechových bojoch
 •  73 - 207% útok a obrana pre útočnú a obrannú armádu v Cechových expedíciách
 • Nevyžaduje si pripojenie cestou


Odmeny špecifické pre mapu


 1 - Odmeny za mapu Vulkán
 

Na mape Vulkánu môžete získavať úlomky Súpravy výberu Sochy cti a jej reťazového prvku Cesty víťazstva!

Socha cti je vylepšovateľná budova s 8 úrovňami. Produkuje mince, moc cechu, cechové tovary a body výskumu za 24 hodín. Tovar je rovnomerne rozdelený medzi tovar podľa doby budovy.

 Socha cti - úr. 1
Socha cti - úr. 2
Socha cti - úr. 3
Socha cti - úr. 4
 
 
 
 
Socha cti - úr. 5
Socha cti - úr. 6
Socha cti - úr. 7
Socha cti - úr. 8
 
 
 
 
 
 Cesta Víťazstva
 
Po pripojení:
 •  5 náhodných tovarov
 •  5% obranné posilnenie útočnej armády

Cechové odmeny
Po skončení bojiska môžu cechy získať rôzne odmeny, ktoré závisia od ich umiestnenia:
 • Prestíž podľa aktuálnej ligy a umiestnenia;
 • Moc cechu podľa umiestnenia v rámci bojiska
 • Úlomky Súpravy výberu Sochy cti (SvSC). Účastníci diamantových líg, ktorí sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste, dostanú okrem úlomkov SvSC aj špeciálne odmeny diamantovej ligy. Spočiatku to budú úlomky Súpravy výberu Veže šampiónov (SvVeŠ)

Osobné odmeny
Okrem odmien pre váš cech, sú tu aj individuálne odmeny. Vždy keď prispejete bojom alebo vyjednávaním, máte šancu získať nejaké body výskumu, tovary, vojenské jednotky, mince alebo dokonca diamanty.

Poznámka: V 40% prípadoch bude okamžitou odmenou 1 úlomok Súpravy výberu Sochy cti alebo v Diamantovej lige v 15% prípadoch 3 úlomky a v 25% prípadoch 1 úlomok Turnajového areálu.  
 
2 - Odmeny za mapu Vodopádového súostrovia
 

Na mape Vodopádového súostrovia môžete získavať úlomky Súpravy výberu Veľkého slona a jeho reťazový prvok - Dúhovú záhradu!  

Veľký slon je vylepšovateľná budova (4x3) s 8 úrovňami. Po vylepšení získate rôzne bonusy, ktoré zahŕňajú posilnenie produkcie mincí, body výskumu, tovary do pokladnice cechu ako aj zvýšenie moci cechu! Nakoniec, a to je asi pre vás najdôležitejšie, je tu aj útočný bonus pre vaše útočné armády!
 
 Veľký slon - úr. 1
Veľký slon - úr. 2Veľký slon - úr. 3 Veľký slon - úr. 4
     
 Veľký slon - úr. 5Veľký slon - úr. 6Veľký slon - úr. 7
   

Na jeho ôsmej a poslednej úrovni sa stretnete s výberom troch konečných možností. Je to voľba, ktorá odráža rozmanitosť rolí, ktoré slon zastával po celé veky! Rozhodnete sa zamestnať svojho Veľkého slona v boji, obchode alebo ako podporu? Rozhodnutie je iba na vás!
 
 Slonia šľachtaSloní bazárSlonia citadela
   
S touto voľbou na vás čaká nepredstaviteľné bohatstvo! Získajte vylepšený bonus k produkcii mincí a navýšené body výskumu.
Ste obchodníkom od prírody a taktiež tímový hráč! Dostávajte viac tovarov do vašej cechovej pokladnice!
 Zabudnite na ostatných, ide o posilnenie útoku! Je čas ísť do boja so zvýšeným útočným bonusom pre vaše útočné armády. Budete nezastaviteľní!

Dúhová záhrada je doplnok reťazovej budovy Veľký slon. Môžete postaviť jeden z troch možných vzhľadov budovy a posilniť tak hodnoty svojho Veľkého slona!
   
Po pripojení:
 • Spokojnosť
 • Obranné posilnenie pre útočnú armádu
 • 3 Tovary
 • 1 Bod výskumu
 
Dôležitý tip - 
keďže ide o reťazovú budovu, na získanie určitých bonusov musí byť prepojená s Veľkým slonom.

Cechové odmeny
Po skončení bojiska môžu cechy získať rôzne odmeny, ktoré závisia od ich umiestnenia:
 • Prestíž podľa aktuálnej ligy a umiestnenia;
 • Moc cechu podľa umiestnenia v rámci bojiska
 • Úlomky Súpravy výberu Veľkého slona (SvVS). Účastníci diamantových líg, ktorí sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste, dostanú okrem úlomkov SvSC aj špeciálne odmeny diamantovej ligy. Spočiatku to budú úlomky Súpravy výberu Veže šampiónov (SvVeŠ)
 
Osobné odmeny
Okrem odmien pre váš cech, sú tu aj individuálne odmeny. Vždy keď prispejete bojom alebo vyjednávaním, máte šancu získať nejaké body výskumu, tovary, vojenské jednotky, zásoby alebo dokonca diamanty.

Poznámka: V 40% prípadoch bude okamžitou odmenou 1 úlomok Súpravy výberu Veľkého slona alebo v Diamantovej lige v 15% prípadoch 3 úlomky a v 25% prípadoch 1 úlomok Turnajového areálu.
Výber jazyka