Cechové boje

Cechové boje

Naspäť

Vylepšenie Cechových bojov 2021 - Čo je nového?

Sme radi, že vám môžeme oznámiť rôzne vylepšenia pre Cechové boje!

S touto aktualizáciou máme pre vás nasledujúce novinky a zmeny:

 1. Nová mapa
 2. Vylepšené názvy provincií
 3. Nové odmeny
 4. Nové zobrazenie líg v náhľade cechu
 5. Vylepšenia hrateľnosti

1 - Nová mapa - Vodopádové súostrovie


Štartovacie pozície
Podrobnosti

 • šesťuholníky (hexy)
 • 5-8 cechov
 • 61 provincií celkovo
 • 3-6 susedných provincií


Mapy sa budú v herných svetoch striedať, čo znamená, že ak vo vašom svete budete hrať v tejto sezóne novú mapu, v nasledujúcej sezóne sa opäť objaví stará mapa a tak dookola.

Dôležité -  Vo Vodopádovom súostroví na vás bude čakať úplne odlišná súprava osobných odmien, ktoré môžete získať za bitky a vyjednávania!

2 - Vylepšené názvy provincií

Vylepšili sme aj systém pomenovania provincií, aby bolo pre vás jednoduchšie koordinovať útoky a orientovať sa na mape.

Pred touto aktualizáciou bola každá provincia identifikovaná písmenom a číslom. Písmeno označovalo smer a sektor (napr. D bol juhozápadný sektor) a číslo označovalo, v ktorom okruhu sa provincia nachádzala (napr. 1 bol okruh 1). S touto aktualizáciou prinášame nasledovné:


Aby sa vám lepšie hľadali provincie, pridali sme do názvov ďalšie písmeno, ktoré označuje polohu provincie v rámci sektora a okruhu.

3 - Nové odmeny

Nová mapa Vodopádového súostrovia ponúka aj novú exkluzívnu súpravu odmien - budovu Veľký slon!

Veľký slon je vylepšovateľná budova (4x3) s 8 úrovňami. Po vylepšení získate rôzne bonusy, ktoré zahŕňajú posilnenie produkcie mincí, body výskumu, tovary do pokladnice cechu a zvýšenie sily cechu! Nakoniec, a to je asi pre vás najdôležitejšie, je tu aj útočný bonus pre vaše útočné armády!

Na jeho ôsmej a poslednej úrovni sa stretnete s výberom troch konečných možností. Je to voľba, ktorá odráža rozmanitosť rolí, ktoré slon zastával po celé veky! Rozhodnete sa zamestnať svojho Veľkého slona v boji, obchode alebo ako podporu? Rozhodnutie je iba na vás!

Slonia šľachta Sloní bazár
Slonia citadela

S touto voľbou na vás čaká nepredstaviteľné bohatstvo! Získajte posilnenie produkcie mincí a zvýšené body výskumu.
Ste obchodníkom od prírody a taktiež tímový hráč! Dostávajte viac tovarov do vašej cechovej pokladnice! Zabudnite na ostatných, ide o posilnenie útoku! Je čas ísť do boja so zvýšeným útočným bonusom pre vaše útočné armády. Budete nezastaviteľní!

Dôležité -  Súprava odmien Veľkého slona je špecifická pre novú mapu (Vodopádové sústrovie) a nenahradí súpravu odmien z predchádzajúcej mapy (Vulkán). V rámci pôvodnej mapy budete môcť stále získavať Sochu cti a Cestu k víťazstvu!

Doplnková reťazová budova - Dúhová záhrada

To však nie je všetko, čo môžete získať z novej mapy! Účastníci diamantovej a platinovej ligy môžu taktiež získavať aj úlomky Dúhovej záhrady. S dostatočným množstvom týchto úlomkov potom môžete postaviť jeden z troch možných vzhľadov tejto budovy a posilniť tak vlastnosti svojho Veľkého slona!


Po pripojení vám poskytne:
 • Spokojnosť
 • Obranné posilnenie pre útočnú armádu
 • 3 Tovary
 • 1 Bod výskumu

Dôležité - Keďže sa jedná o reťazovú budovu, musí byť pripojená k Veľkému slonu, aby ste získali uvedené bonusy.

4 - Nové zobrazenie líg v náhľade cechov

Aby sme vám pomohli sledovať váš pokrok v Cechových bojoch - ako aj vidieť minulé úspechy vášho cechu - vylepšili sme náhľad cechu a pridali tam nové zobrazenie z rebríčka! Môžete ho nájsť tuto:

   
Nižšie môžete vidieť zmeny na obrazovke prehľadu cechu:

1 - Zahŕňa podrobnosti o tom, koľkokrát váš cech vyhral v Cechových bojoch, ako aj množstvo získaných ligových bodov.

2 - Ak prejdete myšou cez zobrazenie Cechových bojov (alebo naň ťuknete), ukáže sa vám vyskakovacie okno, ktoré zobrazuje účasť vášho cechu (koľkokrát sa váš cech účastnil príslušnej ligy).

Dôležité -  Informácie v cechovom profile sa zobrazia len vtedy, keď váš cech dokončí minimálny počet akcií, resp. dosiahne minimálny počet akčných bodov (celkovo 40). Akčné body sa udeľujú za dokončenie bitiek (1 bod) a za úspešné vyjednávanie (2 body).

5 - Vylepšenia hrateľnosti

Vylepšenia hrateľnosti sú malé, ale významné zmeny, ktoré majú za cieľ zlepšiť váš dlhodobý herný zážitok. V tejto aktualizácii sme vylepšili herné rozhranie (HUD), ktoré teraz zobrazí podrobnosti o jednotlivých sektoroch a taktiež sme pridali aj rozšírenie dostupných záznamov v rámci Cechových bojov.

Vylepšenie rozhrania

Po zapnutí nasledujúcej možnosti môžete vidieť na mape nové informácie týkajúce sa provincií:


Po prepnutí na „zapnuté“ sa vám bude zobrazovať názov provincie (napr. A5B), ako aj celkový počet dostupných miest na výstavbu.

Po prepnutí na „zapnuté“ sa vám taktiež zobrazia cechové štíty, ako aj to, na ktoré provincie sa máte zamerať, či ich ignorovať (ak sú tak vami označené).

Dôležité - Zatiaľ čo toto zobrazenie zobrazuje cechové štíty, súradnice provincií, ako aj zamerané a ignorované provincie, v druhom zobrazení sú tiež dôležité relevantné informácie a preto sa medzi oplatí prepínať.

Vylepšenie záznamov

Rozšírili sme záznamy, aby v Cechových bojoch zobrazovali nasledujúce situácie:

1 - Keď je provincia dobytá vaším cechom, váš cech dostane teraz dodatočné informácie o tom, ktorý hráč vykonal poslednú akciu na jej dobytie. Zobrazí sa aj cech, od ktorého bola provincia dobytá (pokiaľ ju nevlastnil žiadny cech, zobrazí sa iba názov provincie a dobyvateľ).

2- Ďalej sme do záznamov Cechových bojov pridali aj záznam o "narušení". Tento záznam vás bude informovať o členovi cechu, ktorý podnikol akciu voči ingorovanej provincii. Tak budete ihneď vedieť, kto vo vašom cechu nedodržiava pokyny!


Dôležité - Čo sa týka záznamu o "narušení", toto sa zobrazí iba členom daného cechu a iba pri prvom útoku jednotlivého člena cechu v daný deň na provinciu, ktorá bola "narušená". Ďalšie útoky v priebehu dňa na rovnakú provinciu nevytvoria nové záznamy. Avšak ďalší útok na ďalší deň (na tú istú provinciu) opäť vytvorí nový záznam o narušení.
Výber jazyka