Cechové boje

Cechové boje

Naspäť

Cechové boje: Čo sú to Cechové majstrovstvá?

Počas šiestich sezón bude váš cech súťažiť s ostatnými cechmi na vašom bojisku o skutočne jedinečné ceny - najprv pre cechy Diamantovej ligy.  Ak chcete skontrolovať aktuálne trvanie majstrovstiev a aktuálnu odmenu Diamantovej ligy, kliknite v Cechových bojoch na tento symbol v pravom hornom rohu obrazovky:


Svoj pokrok na bojiskách a šampionáte môžete sledovať v novom rebríčku. Tlačidlo rebríčka teraz štandardne zobrazuje rebríček založený na cechoch a bojiskách.
Poradie je založené; po prvé na ligových bodoch, ktoré váš cech aktuálne má, po druhé na počte víťazstiev na bojisku v aktuálnom šampionáte, po tretie na celkovom počte víťazných bodov nazbieraných v aktuálnom šampionáte a nakoniec na úrovni cechu.
Výber jazyka