Cechové boje

Cechové boje

Naspäť

Cechové boje: Aké odmeny môže získať cech?

Po skončení bojiska môžu cechy získať rôzne odmeny, ktoré závisia od umiestnenia:

  •  Prestíž podľa aktuálnej ligy a umiestnenia;
  •  Sila cechu podľa umiestnenia v rámci bojiska
Z mapy Vulkánu
  •  Úlomky Súpravy výberu Sochy cti
Z mapy Vodopádového súostrovia
  •  Úlomky Súpravy výberu Veľkého slona
Z Diamantovej ligy, ak sa cechu umiestnil na jednom z troch prvých miest
  •  Úlomky Súpravy výberu Veže šampiónov
Výber jazyka