Cechové boje

Cechové boje

Naspäť

Prečo je čoraz ťažšie dobyť provinciu?

Po každej úspešnej akcii (boj alebo vyjednávanie), získate jednu úroveň "sťaženia".
Je to percentuálna hodnota, ktorá priamo ovplyvňuje (útok a obrana) posilnenia pre brániacu armádu a úroveň náročnosti vyjednávania, ktorým bude hráč čeliť. Inak povedané, čím je sťaženie väčšie, tým ťažšie budú následné boje a vyjednávania. Svoju aktuálnu úroveň sťaženia môžete vidieť kliknutím na toto tlačidlo:
Sťaženie sa resetuje každý deň o polnoci (serverového času).
Výber jazyka