Cechové boje

Cechové boje

Naspäť

Prečo bol máš cech umiestnený v nejakej lige a ako z nej môžeme postúpiť?

Každý cech má priradenú hodnotu, tiež známu ako „Ligové body“ (LB). Táto hodnota rozhoduje o pridelení ligy a ako váš cech hrá Cechové boje, postúpite do konkurencieschopnejšej ligy alebo sa posuniete nižšie do vyváženejšej ligy. Preto je najlepšie vziať niekoľko prvých sezón na bojiskách ako spôsob, ako „nakalibrovať“ miesto, kde by sa mal váš cech nachádzať.

Liga Rozsah bodov 

 Diamantová 901-1000
 Platinová 651-900

 Zlatá 351-650
 Strieborná 101-350
 Medená 0-100

Výber jazyka