Cechové boje

Cechové boje

Naspäť

Môj cech dokončil bojisko na prvom mieste a nepostúpili sme do ďalšej ligy! Prečo?

Postup v lige závisí od aktuálnych Ligových bodov vášho cechu. Mohlo sa stať, že požadované Ligové body potrebné na povýšenie do vyššej ligy, boli vyššie, ako aktuálne množstvo Ligových bodov, ktoré váš cech získal na bojisku.


Liga Rozsah bodov 

 Diamantová 901-1000
 Platinová 651-900

 Zlatá 351-650
 Strieborná 101-350
 Medená 0-100

Výber jazyka