Cechové boje

Cechové boje

Naspäť

Náš cech sa zúčastnil bojiska, ale boli sme označení ako neaktívni, prečo?

Účasť v Cechových bojov si vyžaduje určitú minimálnu aktivitu. Ak systém zistí, že váš cech nebol dostatočne aktívny, budete odhlásený z ligy a nedostanete žiadnu odmenu. Aby bol váš cech označený ako aktívny, musíte dosiahnuť najmenej 40 akcií (buď vybojovaním bitiek alebo dokončením vyjednávaní).

Ja taktiež dôležité si uvedomiť, že ak počas bojiska opustí váš cech nejaký hráč, jeho akcie budú odpočítané z celkového počtu cechových akcií. Ak to bude mať za následok, že celkový počet akcií cechu klesne pod 40, cech bude označený ako neaktívny.
Výber jazyka