นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

กลับไป

อียิปต์โบราณ: จะหาของปล้นสะดมได้อย่างไร?

ของปล้นสะดมเป็นทรัพยากรที่มีค่าซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม และสามารถหาได้จากการต่อสู้ในค่ายปิดล้อมของคุณซึ่งจะมีการต่อสู้ 3 แบบในทุก 24 ชั่วโมง ยิ่งการต่อสู้ยากเท่าไหร่ ของปล้นสะดมที่คุณจะได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
เลือกภาษา