เมือง

เมือง

กลับไป

ฉันจะยกเลิกการก่อสร้างได้อย่างไร

คุณสามารถขายมันได้เหมือนสิ่งก่อสร้างอื่นๆ แค่เปิดเมนูสร้าง แตะไอคอน $ ด้านบนจอและแตะสิ่งก่อสร้างที่ต้องการยกเลิก