เมือง

เมือง

กลับไป

ฉันจะหมุนสิ่งก่อสร้างได้ไหม

ไม่ได้ สิ่งก่อสร้างไม่สามารถหมุนได้ หากคุณไม่มีที่เพียงพอในเมืองคุณต้องขายสิ่งก่อสร้างอื่นทิ้งเพื่อจัดเมืองของคุณดังนั้นโปรดใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

หากคุณต้องการใช้ที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดลองตัวก่อสร้างเมืองที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นของเราดู: http://www.forgestats.net/en/map/.