เมือง

เมือง

เมือง

ฉันจะเพิ่มประชากรได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มประชากรของคุณได้โดยการสร้างสิ่งก่อสร้างทางที่อยู่อาศัย หากคุณไม่มีที่ว่างเหลืออยู่ - ลองค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างทางที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าอันเก่า