เมือง

เมือง

กลับไป

ฉันจะยกเลิกการผลิตได้อย่างไร

คุณสามารถยกเลิกการผลิตที่ดำเนินการอยู่ใดๆ ตอนไหนก็ได้แค่แตะสิ่งก่อสร้างที่ต้องการและเลือก 'ยกเลิกการผลิต':