เมือง

เมือง

กลับไป

ฉันสามารถเก็บสิ่งก่อสร้างไปยังคลังสินค้าได้หรือไม่

สิ่งก่อสร้างที่คุณได้รับจากกิจกรรมพิเศษต่างๆจะถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าของคุณจนกว่าคุณจะสร้างมันในเมืองของคุณ ในครั้งต่อไป คุณสามารถใช้ไอเทมพิเศษ "ตัวช่วยเก็บสิ่งปลูกสร้าง" เพื่อเก็บสิ่งก่อสร้างจากกิจกรรมไปที่คลังสินค้าของคุณ

ถ้าคุณไม่มีไอเทม "ตัวช่วยเก็บสิ่งปลูกสร้าง" พยายามเป็นเจ้าของมันในระหว่างกิจกรรมพิเศษและช่วงลดราคา!